Як НКРЗІ планує здійснювати перевірки операторів зв'язку


Опубликованно 05.03.2018 07:00

Як НКРЗІ планує здійснювати перевірки операторів зв'язку

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на своєму засіданні у вівторок затвердила критерії, за якими буде визначатися періодичність проведення планових перевірок операторів зв'язку

Регулятор затвердив проект постанови Кабміну, який, по суті, є підзаконним актом у виконанні закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Передбачається, що визначати періодичність перевірок будуть за чотирма критеріями: Кількість видів діяльності у сфері телекомунікацій Кількість регіонів, де оператор здійснює діяльність у профільній сфері Кількість регіонів, у яких суб'єкт має право надавати телекомпослуги з використанням радіочастотного ресурсу Наявність порушень законодавства у сфері телекомунікацій за період після останньої планової перевірки.

У відповідності з цими критеріями компаніям, що працюють на ринку, будуть присвоюватися три ступені ризику — високий, середній та незначний.

До компаній з високим ступенем ризику комісія буде відносити суб'єктів, які здійснюють 11 і більше видів діяльності у сфері телекомунікацій та з використанням РЧР у понад 50% регіонах України.

До суб'єктів із середнім ступенем ризику будуть причисляться компанії, які здійснюють від 4 до 10 видів телекомунікаційної діяльності.

І, нарешті, всі інші компанії, які не підпадають під вищезазначені критерії, що будуть ставитися до суб'єктів з незначним ступенем ризику. При цьому наявність порушень законодавства у оператора, невиконання приписів регулювальника, ненадання документів обов'язкової звітності може стати причиною, по якій оператор буде віднесений до великої міри ризику.

Комісія пропонує планові перевірки операторів зв'язку здійснювати за наступним графіком: компанії з високим і середнім ступенем ризику перевірятимуть не частіше одного разу на три роки, з незначним — один раз у п'ять років. Однак "старанні" компанії очікує і заохочувальний коефіцієнт. Так, у разі якщо за результатами двох планових перевірок не було виявлено фактів порушення законів, наступна планова перевірка буде проводитися не раніше, ніж у встановлений термін, збільшений в 1,5 рази.

Для чого це потрібно і на кого буде поширюватися?

Як відзначають в НКРЗІ, відсутність затверджених критеріїв зробить неможливим виконання закону про держнагляд. Що в свою чергу не сприятиме розвитку конкуренції на ринку.

У той же час, якщо постанову буде прийнято, це зменшить навантаження на компанії, що працюють на ринку, шляхом зменшення кількості перевірок і більшої прогнозованості держнагляду.

За оцінками регулятора, дія цього підзаконного акта торкнеться понад 8,5 тис. компаній, що працюють в галузі, переважна більшість з яких відносяться до суб'єктів малого та мікробізнесу.

Розроблений комісією документ поки тільки проект. НКРЗІ планує приймати пропозиції та зауваження щодо нього від операторів зв'язку до 15 січня.Категория: Автотехника